Sinhala |Tamil | English
Rohana Wihara Wamsa
District
Shasanarakshka Bala Mandalaya/ Divisiona Secretariat:
     

Search Results for :


Sri Pantharamaya

Mahanaga Raja Maha Viharasthanaya

Sri Soratha Darmayathanaya

Sri Widarshika Aramaya

Sri Dhiranandaramaya

Sri Wishuddharama Viharaya

Giri Aba Rajamaha Viharaya

Kadiragoda Purana Raja Maha Viharaya

Sri Abhinawaramaya

Sri Sambodhi Viharaya

Mahagoda Sri Jayasumanaramaya

Purana Maha Viharaya

Hedawinna Rajamaha Viharaya

Kandula Rajamaha Viharaya

Rankothmalu Purana Rajamaha Viharaya

Sri Wishuddharamaya

Purwarama Dasasil Aramaya

Annapitiya Jayasumanaramaya

Siri Sumanaramaya

Thenagama Purana Viharaya

Sri Galkanda Sama Bikshuni Aramaya

Sri Wishuddharamaya

Sri Sudarshanaramaya

Ganegoda Purana Viharaya

Sri Subhadraramaya

Minikirula Purana Rajamaha Viharaya

Jayasinharamaya

Historical Henakaduwa Rajamaha Viharaya

Wijayasundararamaya

Purana Wanawasa Kuda Viharaya

Sudharmaramaya Dasasill Aramaya

Bodhimalu Viharaya

Jayasumanaramaya

Sri Wijayaramaya

Sri Thilakarathnaramaya

Purana Jayabimbaramaya

Sri Anandaramaya

Kahandawa Purana Viharaya Ranna

Sri Dhammadinna Rajamaha Viharaya

Ubesekararamaya

Rekawa Jayamaha Viharaya

Sri Bodirukkharamaya

Sri Subodharama Viharaya

Sri Asokaramaya

Wajiragiri Viharaya

Jayasundara Purana Viharaya

Sri Amarasinharamaya

Vishaka Aramaya

Sri Jayasumanarama Maha Viharaya

Uththara Pabbatharamaya

Jayathilakaramaya

Somagiri Viharaya

Jaya Sri Maha Bodhi Viharaya

Siri Wijayaramaya

Sri Thusitha Viharaya

Jayasumanaramaya temple

Sri Anuladevi Bhikshuni Aramaya

Sri Sudharmarama

Sri Vishuddharamaya

Sri Pantharamaya

Sri Abinawarama

Purana Viharaya

Sri Wijaya Buddist Center

Sri Gnanobasa Piriven Vihara

Social Service Institute

Sri Sudamma Dinna Purana Vihara

Purana Raja Maha Viharaya

Sri Sudassanarama

Sri Dewarakkitharamaya

Siri Vijayaramaya

Dharma wijaya Vihara

Sadharmodaya Piriven Vihara

Sri Pragnasagara Piriven Viharaya

Galkema Purana Raja Maha Vihara

Sri Sudarshanaramaya

Sri Sumangalaramaya

Siri Sunanda Maha Viharaya

Getamanna Purana Rajamaha Vihara

Sri Vishuddharamaya

Unana Purana Vihara

Sri Vijayaramaya

Pantharamaya

Sri Sudarshanarama

Sri Sumanarama

Sitina Maluwa Purana Rajamaha Viharaya

Siri Vijayaramaya

Sri Bodhirukkarama

Bubbularama Purana Vihara

Sri Pantharama

Parama Visuddarama Purana Vihara

Sri Jayawardanarama

Sumanananda Chaithyarama

Nawakelagamuwa Purana Vihara

Sri Wijayarama

Sri Bodhirukkarama Kokawala.

Pussala Purana Vihara

Panchathuparama Purana Maha Viharasthanaya

Sri Shailarama Purana Len Vihara

Siri Sumanaramaya

Purwarama Purana Viharasthanaya

Sri Ashwaththaramaya

Gauthama Viharaya

Sri Senaratha Mudalindaramaya

Sri Bodhimalakaramaya

Buduraja Maha Viharaya

Ginendraramaya

Sri Wardhanarama

Shwetha Shailabimbaramaya

Sri Pushparama Viharaya

Willaddara Purana Viharaya

Sri Purwarama Viharaya

Sri Pushparamaya

Sri Shanthi Nikethanaramaya

Sri Gunarathna Yogashramaya

Munkoratuwa Sri Bodhipadayaramaya

Sri Subhaddrarama Purana Viharaya

Sri Chandimaramaya

Galtamgoda Purana Viharaya

Purana Viharaya - Wawuwa

Sri Bodirukkaramaya

Seelawathi Parwatha Rajamaha Viharaya

Sri Sudharmarama Purana Viharaya

Mayuragiri Wahana Viharaya

"Sri Pushparamaya" Vidarshana Bawana Madhyasthanaya

Waranagiri Purana Viharaya

Galkanukoratuwa Sri Purana Viharaya

Sri Dewarukkharamaya

Purana Viharaya

Siththam Gal Lena Rajamaha Viharaya

Sri Jananandarama Purana Viharasthanaya

Sri Mahindaramaya

Sri Sudharmananda Viharaya

Galtamgoda Purana Viharay

Sri Wisuddhananda Viharaya

Sri Pugngnakeththaramaya

Sri Saddhananda Viharasthanaya

Sri Sudharmaramaya

Sri Wijayaramaya

Sri Jayasumanarama Maha Viharaya

Sawugatha Rajamaha Viharaya

Sri Dharmayathanaya

Ethdath Kumbura Purana Viharaya

Sri Jinendraramaya

Purana Viharaya

Sri Sudarshanaramaya

Sri Sadhdhammachethiyaramaya

Sri Subhaddrarama Viharaya

Viweka Senasanaya, Bengamukanda

Sri Viharaya

Rathnamali Dasasil Aramaya

Wathukanda Purana Viharaya

Subodharamaya

Sri Bodhirukkharama Viharasthanaya

Sri Indrajothi Buddhist Center

Sri Nigroddraramaya

Sri Sugathabimbaramaya

Sri Jayasumanaramaya

Sri Bodhirukkharama Purana Viharaya

Bookendayaye Sri Pantharamaya

Sri Aswathrama Purana Viharaya

Sri Nagarukkaramaya

Sri Sudarshanaramaya

Pallattara Purana Maha Vihara

Sri Indurugiri Viharaya

Miniwangamu Rajamaha Viharaya

Sri Pantharama Viharaya

Purana Viharaya

Sri Gangaramaya Viharaya

Purana Viharaya

Ambaruk Asapuwa

Sri Punyawardanaramaya

Nugarukkaramaya

Sri Jinendraramaya

Veherakanda Aranya senasanaya

Peellawela Purana Viharaya

Kotawaya Purana Rajamaha Viharaya

Mathuladeniya Purana Viharaya

Sri Sudharmaramaya

Welagathwala Mahanaga Purana Rajamaha Viharaya

Sri Bodhirukkaramaya

Naigala Rajamaha Viharaya

Siriwansa Buddhist Center

Sri Nigrodharamaya

Galwawa Purana Maha Vihara

Sri Sudassnananda Viharaya

Sri Athuladarshanaramaya

Keselwatta Purana Viharaya

Sangamiththa Aramaya

Sri Bodhiraja Viharaya

Sri Abhinawaramaya

Sri Keththarama Purana Viharaya

Sri Chandrabimbaramaya

Sri Chandragiri Viharaya

Sri Viharaya

Amarathunga Gama Purana Viharaya

Sri Shilathooparamaya

Sri Jayabodhi Purana Viharaya

Sri Bodhirukkaramaya

Sri Jayabodhi Viharaya

Veheragoda Buddhist Center

Sri Jayamangalaramaya

Hakuruwela Purana Viharaya

Sri Suwisuddharamaya

Mulkirigala Rajamaha Viharaya

Sri Ashokaramaya

Historical Nakandawala Purana Viharaya

Sri Susilarama Buddhist Center

Sri Neegrodharama Purana Viharaya

Siri Dhammarathana Buddhist Center

Sri Gunarathanaramaya

Purana Viharaya Pahalagama

Kulasinhagama Sri Bodhirukkaramaya

Sri Suneththra Devi Sil Armaya

Sri Sudassanaramaya

Meegahahena Ritigala Purana Viharasthanaya

Milakkathissa Rajamaha Viharaya

Sri Bodirukkarama Purana Viharaya

Sri Bodhirajaramaya

Murungasyaya Purana Viharaya

Sri Soratharamaya

Seetharama Viharasthanaya

Kosalarama Viharasthanaya

Singhagiri Viharaya

Sri Nigrodharamaya

Gotapabbatha Raja Maha Viharaya

Sri Somaloka Viharaya

Ruwanpura Uparathana International Buddhist Centre

Sri Bodhirajaramaya

Poorwaramaya

Sri Ghanawimala Ashokaramaya

Kovilgodana Purana Raja Maha Viharaya

Gonnoruwa Sri Abinawaramaya

Sri Dharmaraja Viharaya

Sri Sumanaramaya

Therapuththabhaya Purana Rajamaha Viharaya

Sri Nandaramaya

Sri Bodhiajaramaya

Sri Dharmasinharamaya

Sri Jayabodhi Wiharaya

Sri Vishuddharamaya

Weheragodella Raja Maha Vihaaya

Gothami Sil Aaramaya

Purana Raja Maha Viharaya

Sri Dharmaraja Viharaya

Sri Dharmarathnaramaya

Siri Wijayaramaya

Sri Bodirukkaramaya

Siri Sugatharamaya

Sri Ashokaramaya

Sri Bodhirajaramaya

Handunbodhi Viharaya

Hatagala Rajamaha Viharaya

Lunama Viharaya

Dikwala Purana Viharaya

Gangasiripura Viharaya

Sri Poojarama Raja Maha Viharaya

Koggalu Ara Sri maha Viharaya

Girihanduraja Maha Viharaya

Sri Sambuddhathwa Jayanthi Viharaya

Sri Bodhirukkarama Viharaya

Pulinathalarama Purana Viharaya

Bodhi Maha Viharaya

Sri Gangarama Purana Viharaya

Yahangala Purana Raja Maha Viharaya

Sri Dumindaramaya

Kasagala Rajamaha Viharaya

Sri Abhinawaramaya -Palugahawala

Siri Sunandarama Maha Viharaya

Punyawardhanaramaya

Sri Muchalindaramaya

Purana Maha Viharaya

Sri Sugatharamaya

Sri Bodirukkaramaya

Sri Bodhi Aaramaya-Weheragoda

Pilimagala Meheni Aramaya

Sri Nigrodharamaya

Mahanama Buddhist Center

Siri Pushparamaya

Dharmadutha Ashramaya

Sri Bodhirukkarama

Siri Mahanama Buddhist Center

Hellala Dakshina Rajamaha Viharaya

Sri Saddhamma Senasanaya

Sri Sambuddathwa Jayanthi Viharaya

Getabaru Rajamaha Viharaya

Sri Niwasarama purana maha viharaya

Pelena Gangarama Maha Viharaya

Lelwala Sri Vijayaramaya

Siri Wardhanarama Purana Raja Maha Viharaya

Sri Seelakanda International Buddhist Centre

Mahamudalindaramaya

Wewurukannala Sudassana Maha Viharaya

Wijayananda piriven maha viharaya

Sathipattana Bawana Yogashsharamaya

Siri Soratharamaya

Sri Sumangalaramaya

Galkaduwa Purana Viharaya

Sri Sudharshanarama Viharaya

Sri Sunandaramaya

Sri Swarnabimbaramaya

Sri Seelawimala Samudhraramaya

Sri Shailathalarama Purana Viharaya

Sri Dharmaramaya

Sri Sudharmarama purana viharaya

Weheragoda Purana Viharaya

Sri Nagarukkaramaya

Purana Maha Viharaya

Sri Jinananda Wiweka Senasuna

Piyangalu Rajamaha Viharaya

Kumara Maha Viharaya

Sri Gunadarshinarama Viharaya

Wimala Sangawasa Viharaya

Chethiyagiri Len Viharaya

Sri Mahindaramaya

Sri Kshethraramaya

Purana Sunandarama Maha Viharaya

Sri Sudharshana Bodhirajaramaya Viharasthanaya

Sri Meththaramaya

Ganegoda Raja Maha Viharaya

Sri Sudharshanarama Maha Viharaya

Sri Anandaramaya

Sri Nagabodhi Viharaya

Ashokaramaya

Sri Gangathilaka Bodhirajaramaya

Sri Sunandarama Purana MahaViharaya

Sri Bodhirajarama Culture center

Rajamaha viharaya

Beddewewa Purana Viharaya

Sri kalyanadharma Ashramaya

Sri Wardhanaramaya

Bodhiraja Dharmayathanaya

Sri Nagarukkaramaya

Sri Pushparama Purana Maha Viharaya

Maligathenna purana viharaya

Sri Wardhanarama purana viharaya

Digalena Arannaya Senasanaya

Sri Subhadrarama Purana Raja Maha Viharaya

Sirimanna Wayowurdha Bikshu Wivekeramaya

Sri Jayasumanaramaya

Sri Subadrarama Maha Viharaya

Sri Dharmaama Maha Viharaya

Siri Sumanaramaya

Siri Sunandaramaya

Sri Sadhaham Wiweka Senasanaya

Sri Jayabodhi Rajaramaya

Randola Viharasthanaya

Sri Wijitharamaya

Mallikarama

Sri Ashokaramaya

Jethawanaramaya

Samadhiwana Senasun viharaya

Sri Dharmarama Viharaya

Walukarama Purana Maha Viharaya

Sri Gunarathana Buddhist Centre

International Buddhist Center

Ihala Kubhukwewa Purana Rajamaha Viharaya

Punyawardhanaramaya

Sri Mahawalikada Ara Bodhimalu Viharaya - Mahawapikaramaya

Siri Sugathathapowana Arannaya senasanaya

Eithihasika Bodumaga Maha Viharaya

Kande Viharaya

Sri Maha Bodhi Viharaya

Sri Gangarama Purana Viharaya

Sri Bodhirukkaramaya

Sri Sudarshanaramaya

Sri Saddharmaramaya

Pathirathna Meheni Aramaya

Sri Bodhirajaramaya

Dasamahabodi senasuna

Wanawasa Sanga Moolasthanaya

Sri Mahendrarama viharaya

Kukula Endoogala Aranya Senasanaya

Umangala Owagiri raja maha viharaya

Sri Dumindaramaya

Purana Manthindaramaya

Sri Nigrodharamaya

Thriboomikarama Viharaya

Minikirula Raja Maha Viharaya

Sri Bodimalu Viharaya

Weniwel Ara Purana Viharasthanaya

Sri Bodhiraja Viharaya

Purana Rajamaha Viharaya

Keththarama Rajamaha Viharaya

Sri Bodirukkarama Hathporuwa Janapada Viharaya

Sri Purwarama Viharaya

Maththala Orukengala Purana Raja Maha Vihara

Sri Weluwanaramaya

Sri Rohana Pantharama

Sri Rathnarama Purana Raja Maha Vihara

Sri Pushparama Raja Maha Viharaya

Samadi Buddhist Center

Sri Shantharamaya

Sri Jayabodhi Dharmayathana

Dhakshina Lanka Thissa Viharaya

Uddhakandara Rajamaha Viharaya

Sri Ashwaththaramaya

Gamini Sri Dhakshinaramaya

Sri Sumangalodayaramaya

Sugatharamaya

Sri Pushparamaya

Lunugamwehera Raja Maha Viharaya

Asanagala Sri Abinawaramaya

Sri Mahindarama

Sri Dhamma Viwekarama

Bisogala Aranya Senasanaya

Sri Dharmagiri Viharaya

Sri Sudharmaramaya

Sri Subhaddrarama Purana Viharaya

Maithri Sil Aramaya

Rammala Aranya Senasanaya

Kolaniya Aranya Senasanaya

Siri Dumindarama Viharaya

Jayamahabodhi Purana Viharaya

Sri Gangaramaya

Thusitharamaya

Wiwekaramaya

Atuwagala Arannaya Yogashramaya

Sri Dutugemunu Raja Maha Vihara

Athunadawala Purana Vihara

Weluwana rajamaha viharaya

Sri Pantharama purana viharaya

Sri Sumanaramaya

Abinawarama Maha Viharaya

Sri Sudharmodyaramaya

Sri Sangha Rakshitharamaya

Amarapura Ganapradhanaramaya

Sri Mahindaramaya

Selanthayathanaramaya

Sri Sudharshanarama Maha Viharaya

Sri Seelarathanaramaya

Sri Jayabodhi Viharaya

Sri Maithtee viharaya

Sunanda Seela Matha Aashramaya

Padikemgala Rajamaha Viharaya

Sri Sambuddhathwa Jayanthi Vihara

Sidarangama Rajamaha Viharaya

Sri Sudharmarama Purana Vihara

Kande Viharaya

Sri Pagngnalankaramaya

Sri Maha Bodhirajaramaya

Diyabendi Viharaya

Pashchimarama Purana Raja Maha Viharaya

Ganga Sri Raja Maha Vihara

Gamunupura Sri Visuddarama

Pidumgala Purana Vihara

Viwekaramaya

Chethiya Pabbatha Purana Vihara

Sri Wijayarama Purana Viharaya

Sri Abinawaramaya

Siri Yapagiri Buddhist Center

Siri Sadaham Wehera

Gangathilaka purana viharaya

Sri Niggrodharamaya

Sri Thusitharamaya

Sama viharaya

Sri Deepaama Purana Maha Viharaya

Sri Dharmaraja maha viharaya

Sri Wajirarama Viharasthanaya

Sri Dharmaramaya

Pitiduwa Siri Dhammaramaya

Siri Sumanaramaya

Sri Thilakawardhanaramaya

Weluwanaramaya

Thotamuna raja maha viharaya

Sri Swarnagiri Viharaya

Sri Sumedha dasasil Aramaya

Gangaramaya

Sri Sujatharamaya

Sri Sunandarama Purana MahaViharaya

Wawulagala Sri Asokaramaya

Siri Saddhammaukthikaramaya

Sri Kemaramaya

Sirinandaramaya

Thumbemula Keerthi Wijayabahu Rajamaha Viharaya

Sambuddhaloka Bhawana Maddayasthanaya

Sri Rahula Sangharaja Indurugiri Len Viharaya

Sri Sala Bodhiraja Viveka senasuna

Sri Pushparama Maha Viharaya

Rangiri Viharaya

Mahindayathana Viharaya

Sri Gnanaloka viharaya

Sri Jayawardhanaramaya

Ruhunu Yogasramaya

Mahahena Purana Gallen Viharaya

G/ Siri Nandaramaya

Wiwekaramaya

Sri Dharmendraramaya

Sri Sudharmarama viharaya

Sri Thapodhanaramaya

Sri Sambodhi Raja Maha Viharaya

Sri Dharmarakshitharamaya

Sri Wijayaramaya

Thalgampala Sri Sucharitharamaya

Walpola Sri Gauthamara Purana Maha Viharaya

Sri Pushparamaya

Sri Udayagiri Viharaya

Sri Piyanandaramaya

Sri Saranagiri Aramaya

Sri Jinendraramaya

Parama Sri Nikethana Sudarmaramaya

Sri Sumedaramaya

Heenatigala Udupohona Purana Viharaya

Sri Sunandarama Viharasthanaya

Chethiyagiri Purana Viharaha

Sri Wiwekaramaya

Sri Subodharama Purana Viharaya

Sri Sujatha Dasa Sil Aaramaya

Sri Chandananda Wiwekaramaya

Suvisuddarama Purana Viharaya

Berathuduwa Sri Sunandarama Purana Viharaya

Sri Gangathilaka Maha Viharaya

Aharagala Arannay Senasanaya

Sri Sudharshanaramaya

Joolgamuwa Purana Raja Maha Viharaya

Warakapitiya Sri Keththaramaya

Daham Sewana Viharasthanaya

Weheragala Aaranya Senasanaya

Sri Saugatharama purana viharaya

Widarshi Yogassramaya

Sri Wiwekaramaya

Puwakgaha Madiththa Aranya Senasanaya

Sri Gangarama Purana Viharaya

Shasanawansaramaya Buddiest Center

Siri Vajiragnana Dharmayathanaya

Shanthi Seela Matha Aaramaya

Siri Wimalaramaya

Sri Jayasumanarama Vihara

Weluwanaramaya

Abhinawaramaya

Methsewana Viharaya

Sambodhi Viharasthana

Sri Wijayaramaya

Kovilakanda Raja Maha Viharaya

Meththawasaya

Sri Sambuddharamaya

Goshitharama Maha Viharaya

Walukaramaya

Batadola Purana Maha Viharaya

Wanawasala Purana Rajamaha Viharaya

Purana Viharaya

Poorwarama Piriwen Viharaya

Sri Sudarshanaramaya

Sri Wijayarama Maha Viharaya

Nalanda Viharaya

Sri Weluwanaramaya

Sri Niwasarama Purana Maha Viharaya

Sri Sudarshanaramaya

Siri Nandalokarama buddhist center

Getabaruwa Poorwaramaya

Sri Mahendrarama Maha Viharaya

Sri Sugatha buddhist center

Bodhimaluwa Rajamaha Viharaya

Aluthwala Purana Nandarama Maha Viharaya

Sri Bodhinaramaya

Thalgampala Swethabimbharamaya

Kshesththrarama Sri Sumangala piriwena

Purana Naga Maha Viharaya

Shanthi Wiwekasramaya

Widdayashanthi maha piriven viharaya

Buddhist Centre, Belgiyanugama

Siri Sugatharamaya

Sri Bauddha Ashramaya

Jayanthi Viharaya

Sri Ananda Bodhi Maha Viharaya

Sri Dharmarama Viharaya

Siri Ashokarama Viharasthanaya

Sri Sadhdarmodayaramaya

Sri Rathnagiri Viharaya

Sri Swarnagiri Viharaya

Sri Niggrodaramaya

Siri Sugatharamaya

Sri Selachethiyarama purana viharaya

Priyadarshana buddhist center

Sri Sugatharama Purana Viharaya

Sri Sudarshanaramaya

Siri Vijayaramaya Purana Viharaya

Sri Sudharshanaramaya

Sri Uthurugiri Viharaya

Siri Niwesanaramaya

Gangarama Viharaya

Sri Gunawadhana Yogashramaya

Andugoda purana viharaya

Siri Mahindaramaya

Nigrodharamaya

Bimbarama Maha Viharaya

Sri Sandun Viharaya

Sri Wijayarama Purana Viharaya

Sri Aanandaramaya

Abaya Sri Wardhanaramaya

Sri Sumana Matha Aramaya

Vidyaloka Piriwen Viharaya

Sri Gunanantharamaya

Kalagiri Viharaya

Sri Pramendrarama Purana Vihaaya

Galketiya Dviboomikarama Purana Viharaya

Wiwekarama Viharasthanaya

Ambilikanda Wiweka Senasuna

Wijaya Sri Mangalaramaya

Sri Jayasumanaramaya

Niponsan Maggohoji Peace Pagoda.

Sri Saddanandaamaya

Sri Mudalindaramaya Purana Maha Viharaya

Kathaluwa Poorwarama Raja Maha Viharaya

Sri Bodhiajaramaya

Wathawana Wiwekaramaya

Jayamaha Viharaya

Sri Saddarmaramaya

Hedidemalakande Dutugemunu Maha Viharaya

Sri Seelawimala Viharaya

Migadaya Wipassana Bhawana Madhyasthanaya

Thissamaharama Yatala Raja Maha Vihara

Menik Raja Maha Viharaya

Sri Sugatha Yogarannaya

Siri Keththaramaya

Sri Sudharmaramaya

Sri Saththanantharamaya

Kodagoda Ganegoda purana viharaya

Sri Wijayasiriwardhanaramaya

Sri Paramanantha Viharaya

Gananandarama Purana Maha Viharaya

Sri Gangarama Viharaya

Sri Bodhirukkarama Maha Viharaya

Niggrodharama Maha Viharaya

Sri Gunawardhanarama Viharaya

Sri Wimaladarshanaramaya

Sri Sudharshanaramaya

Parama Vichithrananda Maha Viharaya

Purana Ampitiya Samatha Vipassana Bawana Madyasthanaya

Sri Paramananda Raja Maha Viharaya

Kottawa Sri Nagaranya Senasuna

Keththaramaya

Wiwekarama Viharasthanaya

Bope Shewethabimbaramaya

Sri Saddhathissaramaya

Ganegodella Raja Maha Viharaya

Sri Dharma Wijayaramaya

Vijaya Sri Piyarathanarama

Mahasen Senasuna

Sri Bodirukkaramaya

Sri Lumbini Viharaya

Galenda Purana Raja Maha Viharaya

Sri Dakshinarama Raja Maha Vihara

Mahawapi Rajamaha Viharaya

Sri Maha Bodhimandalarama Buddhist Center

Tissamaharama Rajamaha Viharaya

Thissamaharama Sadagiri Raja Maha Vihara

Nandarama Purana Viharaya

Vidyaloka Piriwen Viharaya

Gangarama Purana Maha Viharaya

Sri Poorwarama Purana Viharaya

Buruma Aawasaya

Sangarama Viharaya

Vidyaloka Pirivena

Sri Gunarathna Mudalindaramaya

Sri Sumangala Thilakaramaya

Sri Nandaramaya

Sri Maha Viharaya

Sri Vishuddharamaya

Sri Abinawaramaya

Sri Pantharamaya

Siri Sumanaramaya

Sri Bodirukkaramaya

Prabodharamaya

Sri Santhabodhi Purana Viharaya

Poorwarama Purana Raja Maha Viharaya

Thapodanaramaya

Jayawadhana Mudalindaramaya

Ashokaramaya

Wiwekaramaya

Sri Pushparama

Sudharshana Bimba Maha Viharaya

Gota Pabbatharamaya

Sri Dhammapala Yogasramaya

Sri Thapodhanaramaya

Athulanandanaramaya

Sri Sudharmarama Purana Maha Viharaya

Sri Sudharmaramaya

Sri Jinarathanaramaya

Meegoda Poorwaramaya

Sri Shreshthrarama

Viwekaramaya

Morakandegoda Sri Sudarmarama Purana Viharaya

Sri Purana Keththaramaya

Sri Bodhirajaramaya, Dickkumbura

Purana Rajamaha Viharaya

Sri Sambuddhaloka Viharaya

Sri Sarananda Buddhist Center

Mahindaramaya Maha Viharaya

Galanthuttiwala Purana Rajamaha Viharaya

Koggaluwawe Sri maha Viharaya

Wiwekaramaya

Sri Sumangalaramaya

Siriwansa Buddhist Center

Sri Bodhirukkaramaya

Aththanayala Sri Maha Viharaya

Ambakolawewa Sra Viharaya

Sri Subodharamaya

Dambethalawa Viharasthanaya

Purana Vilgam Raja Maha Viharaya

Udamaththala Sangamiththa Meheni Aramaya

Hiniduma Sri Sasanodayarama purana maha viharaya

Rajawangala Arannaya senasanaya

Abhinawaramaya

Sri Dharma Gaweshi Dharma Nikethanaya

Dammala Sri Buddhajayanthi viharaya

Sri Rewatha Buddhist Center

Maiththi Aramaya

Sri Wijayananda purana rajamaha viharaya

Gangarama maha piriwen purana viharaya

Sri Shailanthayatharamaya

Nimbarama Purana Viharaya

Pussadewa Raja Maha Viharaya

Sri Wardhanarama Purana Maha Viharaya

Sri Buddasingha Wijayaramaya

Sudharmarama Purana Maha Viharaya

Si Sudharshana Paramananda Purana Maha Viharaya

Maliyadda Purana Viharaya

Gangathilaka Maha Viharaya

Sri Sudharwadhanaramaya

Sri Gunarathanaramaya

Girihelkada Bauddasramaya

Sri Nagamanaramaya

Wehella Weluwanarama Maha Viharaya

Gangathilaka Viharaya

Minikirula Abinawarama Viharaya

Suwa Samadhi Aashramaya (Gangaramaya)

Sri Sudharmasramaya Buddhist Centre

Siri Niwesanaramaya

Siri Sumanaramaya

Abhaya Sri Wardhanaramaya

Wijaya Sri Wardhana Mudalindaramaya

Sri Aanandarama maha viharaya

Sri Nigrodharamaya

Sri Sumanarama maha viharaya

Sri Abhinawaramaya

Siri Wijayaramaya

Siri Wijayarama Viharaya

Sri Rathnodayaramaya

Sri Jayawarthanaramaya

Sri Dharmarakshitha Maha Viharaya

Narawala Sri Sudharshanaramaya

Isipathanaramaya

Vidyachandra Piriwena

Pinikahana Buddhist Centre

Sri Wijayaramaya

Thiranagama gane godelle Sri Sudharmarama Purana Viharaya

Siri Gangarama Purana Raja Maha Viharaya

Gangarama Purana Viharaya

Sri Sumanaamaya

Sri Shestrarama Purana Viharaya

Sri Shestrarama Purana Viharaya

Sri Subashitharamaya

Sri Wijayawickramaramaya

Purana Viharaya, Okewela

Chethiyagiri Purana Raja Maha Viharaya

Sri Bodhirajaramaya

Ranmal Rajamaha Purana Viharaya

Sri Bodhimalu Viharasthanaya

Ramba Rajamaha Viharaya

Karandulena Aranya Senasanaya

Kemhana Purana Rajamaha Viharaya

Sri Bodhimalakaramaya

Purana Rangiri Len Viharaya

Gangarama Raja Maha Viharaya

Siri Sobitharamaya

Sri Ghanawimala Abinawaramaya

Galwewa Purana Raja Maha Viharaya

Samodyaramaya

Sri Punghaloka Raja Maha Viharaya

Sri Mihindu Viharaya

Galwila Purana Raja Maha Viharaya

Sithuminiwela Purana Vihara

Pawarasiri Niwesaramaya

Wiwekarama purana viharaya

Sri Kassapa Bodhiraja Viharaya

Sri Dharmapala Viharaya

Rajamaha Viharaya

Rajabhishekaramaya

Sri Pantharama Purana Maha Viharaya

Sathipattana Bavana Yogashramaya

Sri Pushparama viharaya

Sri Sudarshanarama Kandewatta viharaya

Kadawedduwa Thunbodhi maha viharaya

Sri Sudharmarama Maha Viharaya

Buddhist center

Weherahena Purwarama rajamaha viharaya

Sri Dharmawanshikaramaya

Siri Wijayathilakaramaya

Lanka Raja Maha Viharaya

Thambagala Aramaya

Pemasiri Dharmayathana viharaya

Sri Manirathanaramaya

Sri Jayabodharamaya

Siri Niketharamaya

Devinuwara Sama Viharaya

Sri Natharama viharaya

Purana Maha Viharaya

Purana maha Mathindiranmaya

Sri Pantharamaya

Kotikagoda raja maha viharaya

Jayamaha Viharaya

Siri Wijayaramaya

Purana maha viharaya

Sri Sugathabimbaramaya

Sri Priyadharshanaramaya

Aloka maha viharaya

Dhamma Dassi Kuda Vihara

Purana maha viharaya

Gramamandaparamaya

Sri Jayawardhanaramaya

Sri Mathikarama Purana Viharaya

Sri Nigrodharamaya

Sri Jayabodhi Maha Viharaya

Ashokaramaya

Weheragampita rajamaha viharaya

Sri Wimalananda Yogashramaya

Wijayasiri Bimbaramaya

Choolasumanaramaya

Sri Saripuththaramaya

Sri Sudharmarama purana viharaya

Sri Sudharsanarama purana viharaya

Siri Wijayathdhajarama purana viharaya

Obadakanda purana viharaya

Sri Bodirukkarama Purana Viharaya

Sri Subhaddrarama viharaya

Sri Sudharmaramaya

Sri Pushparamaya

Sri Sudharmarama maha viharaya

Sri Poorwarama Viharaya

Sri Bodhirukkaramaya

Sri Bodhimalakaramaya

Sri Paramananda viharaya

Sri Pantharama purana maha viharaya

Sri Sudarshanaramaya

Buddhist center

Sri Bodhirukkaramaya

Rathnagiri maha viharaya

Sri Sudharmarama Purana Maha Viharaya

Sri Gananandarama Purana Maha Viharaya

Wiwekaramaya

Sri Arannayagiri Maha Viharaya

Purana Thotagamu Ranpath Raja Maha Viharaya

Sri Sumanaramaya

Aggaramaya

Sri Sugathaama Viharaya

Batakele Siri Uththararamaya

Sri Winitharamaya

Sri Sunnandarama Maha Viharaya

Welihenkanda purana viharaya

Abhinawaramaya

Keerthi Sri Ariyajothyaramaya

Arampaththa Dharmagaweshi Bhikshu Wiwekaramaya

Sri Nandaramaya

Sri Thapodhanaramaya

Sri Wiwekaramaya

Gangaramaya

Sri Wijaya Nandaramaya

Dediyagala Gangathilakarama purana viharaya

Dediyagala Arannaya Senasanaya

Sri Bodirukkaramaya

Sri Sunandarama Purana Viharaya

Sri Vishuddarama Purana Viharaya

Sri Wiwekaramaya

Gangathilakarama Purana Raja Maha Vihara

Sri Dharmagiri Vihara

Madunagala Aranya Senasana

Sri Purwaramaya

Naigala Purana Rajamaha Vihara

Sri Chiththavisuddi Senasuna

Sri Mahendraramaya

Purana Rajamaha Vihara

Sri Vivekaramaya

Vihara Maha Devi Rajamaha Vihara

Perakum Rajamaha Viharaya

Purana Viharaya

Sri Sambodhi Thapowanaya

Ithihasika Yatagala Rajamaha Viharaya

Sri Susharmarama viharaya

Sri Sudarmaramaya

Sri Sumanarathna Buddhist Centre

Sri Pantharama purana maha viharaya

Sri Wijayaramaya

Sri Wardhanaramaya

Poorwarama Viharaya

Gangarama Tempita Purana Viharaya

Kahawegoda Purana Viharaya

Sri Wardhanarama Viharasthanaya

Sri Ninthamaluwa purana viharaya

Purana Gallen raja maha viharaya

Sri maha Manthindaramaya

Sri Selagiri viharaya

Sri Gangagiri viharaya

Sri Wijayaramaya

Sri Sudarshanarama purana maha viharaya

Siri Wijayanandanaramaya

Sri Bodhirukkaramaya

Sri Sujanakantharamaya

Sri Dharma Wijayaramaya

Ranwalagoda Purana Viharaya

Walawe Sri Shewetha Bimbaramaya

Sri Dharmaprabodharama Viharaya

Gangarama Purana Wiharaya

Sri Wijayaramaya

Sri Sudharmarama Viharaya

Jayasumanaramaya

Sri Susilarama purana viharaya

Hewisigala Arannaya Senasanaya

Sri Priyadharshanaramaya

Sri Wajiraramaya

Sithulpawwa Raja Maha Viharaya

Sri Sudarshanarama Purana Vihara

Vilpita Raja Maha Vihara

Sri Vishuddaramaya

Sri Dhammarathi Ruhunu Sarwagna Dalanda Medura

Baudyodaya Piriwen Viharaya

Gangarama Maha Viharaya

Sri Nagaramaya

Sri Sudharmaramaya

Siri Sumanarama Viharaya

Mangalagiri Viharaya

Sri Rathnapalaramaya

Mahindagiri Viharaya

Sri Wijayasundararamaya

Sri Purwarama purana viharaya

Sri Nagarama rajamaha viharaya

Ilukthenna Arannaya Senasanaya

Pethmaga Purana Rajamaha Viharaya

Sri Paramananda Viharaya

Sri Nagarama viharaya

Sri Sudharmaramaya

Mawarala Mallikaramaya

Rotubha Budugala rajamaha viharaya

Sri Sudharmarama Purana Pothgul Viharaya

Siri Sunandaramaya

Sri Mandalaramaya

Panthakarama Viharaya

Indrarama Purana Viharaya

Sri Sudasyarama Rankoth Paha Maha Viharaya

Sri Nagarukkarama Purana Maha Viharaya

Sri Wardhanaramaya

Sri Seelanandaramaya

Sri Subodharama Maha Viharaya

Sri Wijayananda purana viharaya

Sri suwisuddharama maha viharaya

Sri Abhinawaramaya

Sri Wardhanarama purana viharaya

Sri Nimalaramaya

Sri Dharmarakshitha purana viharaya

Sri Upasena Maha Piriwena

Aithihasika Bodhirukkarama pudabima

Siri Medhankararamaya

Sri Sumanaramaya

Sri Ariyadassanaramaya

Sri Athuladassanaramaya

Wewedeniya Arannaya Senasanaya

Sri Janapadaramaya

Nelumgoda Purana Buddhist Centre

Sri Wijitharamaya

Poojalen viharaya

Sri Sambuddha Jayanthi viharaya

Sri Wijayarama piriven viharaya

Karayal Kanaththa Purana Viharaya

Ilukketiya Sri Sudarshanaramaya

Aranya Senasanaya

Purana Viharaya

Sri Jayawardhanaramaya

Sri Subadhdrarama Maha Viharaya

Nugagala Arannaya Senasanaya

Sri Wardhanarama maha viharaya

Sri Munasinharamaya

Raja Maha Viharaya

Uluwahugala Arannaya Senasanaya

Kirinda Maha Viharaya

Sri Wardanaramaya

Sudharmarama Viharaya

Sri Dewagiri Viharaya

Mahameuna Wana Senasuna

Chethiyagiri Vihaaya

Thuwakkugalawatta Purana Viharaya

Sri Subadhdrarama Purana Maha Viharaya

Maligaspe - Sri Subadhrarama purana Viharaya

Sathbodhi Thapowana Aarnya Senasanaya

Sri Sunandarama MahaViharaya

Sri Wardhanaramaya

Sri Shesthraramaya

Pathiraja Manthindaramaya

Peellagoda Purana Chaithlankara Maha Viharaya

Godakanda Sri Sunandarama Viharaya

Sri Maha Viharaya

Gallen Aramaya

Sri Sutharshanaramaya

Sri Wijayaramaya

Kiri Viharaya

Sri Wijayasundararama Pirivena

Sri Wijayaramaya

Sri Thooparama Purana Raja Maha Viharaya

Sri Ashokaramaya

Sri Shilalekanaramaya

Sri Sumanashailayarama purana viharaya

Sri Priyadharshana buddhist center

Sri Pushparama Maha Viharaya

Keerthi Sri Thejowararama Rajamaha Viharaya

Thapodanarama Purana Maha Vihara

Sri Sumanaramaya

Wiweka Senasanaya

Otunugala Arannaya senasanaya

Sri Dhammapala Aarnya Senasanaya

Sri Bodhirajaramaya

Godakumbura Sri Sudharmaramaya

Subodharamaya

Sri Punyathilakaramaya

Sri Sugatha viharaya

Muruthagaspitiya Purana Viharaya

Kapugama Sri Sudharmaramaya

Sri Dharmaraja viharaya

Dombagoda Purana Viharaya

Viharahena Sri Wijayarama Viharasthanaya

Sri Jinadaththaramaya

Siri Sadaham Sewana

Sri Dumindaramaya

Sri Sudharmarama Purana Raja Maha Viharaya

Dalawathumulla Sri Bodhimalu Viharaya

Purana Wanawasa Raja Maha Viharaya

Sri Sudharshanarama Purana Viharaya

Siri Sobanarama Purana Maha Viharaya

Sri Sudeerarama Purana Maha Viharaya

Sri Nigrodharama Purana Maha Viharaya

Sri Abinawaramaya

Galapatha Purana Raja Maha Viharaya

Sri Wiwekaramaya

Sri Sunandaamaya

Sri Pushparamaya

Sri Bodhirukkaramaya

Moristan Punnayawardhana Dharmassramaya

Gangarama Maha Viharaya

Sri Vivekarama Arannaya Senasanaya

Gandara Sri Wijayarathnaramaya

Sri Dhammadeeparama Viharaya

Wiharamahadevi Piriven Viharaya

Sri Mahindaramaya

Si Nandaramaya

Sucharithodayaramaya

Jayasumanarama Purana Maha Viharaya

Siri Piyarathnarama Viharaya

Purana Athkanda Raja Maha Viharaya

Sri Jinendraramaya

Sri Dharmarakshitharamaya

Sri Piyarathanaramaya

Siri Sunanda Piriwen Viharaya

Dhammikagiri Viharaya

Sri Indasara Dharmayathana Viharaya

Sri Sumanarama Purana Wilgamu Rajamaha Viharaya

Sri Pada Chaithramaya

Sri Gunawardhanarama purana viharaya

Sri Sudharmaramaya

Shasanaloka Raja Maha Viharaya

Sri Nagarama Purana Vihara

Sri Thapodhanaramaya

Sri Buddhagaya Viharaya

Thorawita purana rajamaha viharaya

Ganegoda purana rajamaha viharaya

Poththewela Jinaraja maha piriwena

Sri Wijayabimbaramaya

Nagarukkarama Purana Viharaya

Paramawichichrarama rajamaha viharaya

Sri Subhaddramaya

Siri Bodhirajaramaya

Thooparamaya

Arabeygoda purana viharaya

Bodhimalu Viharaya

Sri Nigrodharamaya

Bodhi Maha Viharaya

Deuramwehera Purana Raja Maha Viharaya

Sri Ethdala Bodhi Viharaya

Agunakolawewa Siri Rathanasara Viharaya

Sri Vijayawardanarama Maha Viharaya

Sri Bodhimalu Viharaya

Weherapalassa Purana Vihara

Kapugama Wadurudeniya Purana Viharaya

Kshethraramaya

Wijayadwadharamaya

Galkanda Purana Viharaya

Rajamaha Viharaya

Kebiliyapola purana maha viharaya

Siri Sumanaramaya

Siri Pawara Niwesarama Purana Viharaya

Sri Bodhirukkaramaya

Jayasumanarama purana viharaya

Sri Dharmaramaya

Meththaramaya

Sri Sutharshanaramaya

Ariyasili Aramaya

Sanghamiththa meheni Asramaya

Liyanagama Kanda Kushalagawesi Dharmassramaya

Sri Sugatharamaya

Nagala Arannaya Senasanaya

Sri Wijithasiri viharaya

Abhinawaramaya

Sri Sujakantharama Vihara

Srithavila Kaka Bodhi Vihara

Wiweka Senasanaya

Sri Sudharshanaramaya

Purana Thunmahal Maha Viharaya

Sri Gunananda Buddhist center

Purwarama viharaya

Sri Wijayarama Viharaya

Sri Wiwekaramaya

Siri Bauddha Rathnaramaya

Thissagiri Viharaya

Viwekaramaya

Abinawa Sadujana Pushparamaya

Sri Vihara

Kondagala Purana Rajamaha Viharaya

Sri Pantharama

Purana Raja Maha Viharaya

Sri Gunalankara Buddhist Centre

Sambuddhaloka Vishkam Purana Viharaya

Abhinawaramaya

Kodigala Purana maha Viharaya

Thapowanaramaya

Gangaramaya

Thiranagama Rathanasara buddhist center

Sri Saddharmaramaya

Sri Mahindaramaya

Sri Nanarathana Dharma Vidyalaya

Dhammarathana Dharmayathanaya

Dhalada Purana Viharaya

Nimalawa Aranya Senasanaya

Anjali Pabbatha Purana Vihara

Siri Mangalaramaya

Sri Subodharamaya

Siri Keththaramaya

Seegala Purana Vihara

Galabada Purana Vihara

Bodhimaluwa Purana Rajamaha Viharasthanaya

Thalaguru Wehera Thapasaramaya

Purana Gallen Raja Maha Vihara

Sumana Dhaham training Center

Habaraththawela Purana Rajamaha Viharaya

Sri Wijayabodhi Wiweka Senasanaya

Mahamewnawa Bawana Asapuwa

Minikirula Purana Viharaya

Sri Anandaramaya

Sooriya Pokuna Rajamaha Viharaya

Karandulena Aranya Senasanaya

Abhinawaramaya

Sri Nigrodharamaya

Vihara Maha Devi Raja Maha Viharaya

Wilgam Vehera Rajamaha Viharaya

Siri Mahanama Buddhist Centre

Sri Somarathanaramaya

Abhinawaramaya

Purana Rangiri Rajamaha Viharaya

Kodigala Purana Rajamaha Viharaya

Wiwekasenasuna

Sri Bodhirukkaramaya

Sri Buddhasinharama Purana Maha Viharaya

Sri Keththarama Viharaya

Sri Bodhiraja viharaya

Sri Rajamalakaramaya

Mahamewnawa Maha Viharaya

Sri Nagabodhi raja maha viharaya

Lankaramaya

Shantharamaya

Sri Sudharmaramaya

Abhinawaramaya

Sri Shylarama Purana Rajamaha Viharaya

Kavidaja Samaru Aramaya

Sadaham Medura

Widdayarama Asapuwa

Sri Pushparama piriwena

Bodhi Arakshaka Sabhawa

Sri Wijayaramaya

Sri Sunandarama Purana Maha Viharaya

Sri Iddaseeha Manthindaramaya

Niggrodharamaya

Sri Keththarama viharaya

Sri Maha Viharaya

Bodhi Sameepa Rajamaha Viharaya

Sri Nandaramaya

Sri Wijayaramaya

Samuddrasannaramaya

Sri Anandaramaya

Sri Abhinawaramaya

Sri Sunandarama Purana Viharasthanaya

Sri Sumangalarama purana viharaya

Sri Sumanaramaya

Sri Gunathilakaramaya

Weheragoda Purana Viharaya

Wikkramarathna Mudalindaramaya

Agrabodhi Raja Maha Viharaya

Rajakulawadana Raja Maha Viharaya

Sri Nigrodharamaya

Sri Gothamaramaya

Sri Priyawickramaya

Kusumarama Purana Maha Viharaya

Sri Ramagiri Purana Viharaya

Purana Shailathalarama Viharaya

Bauddhasramaya

Sri Ashokaramaya

Purwaramaya

Sri Keththarama Maha Viharaya

Sri Sugatha Dhamma Aarnnaya Senasanaya

Diwelgoda Purana Maha Viharaya

Kekulangoda Purana Viharaya

Sri Niwesaramaya

Wanawasa Rajamaha Viharaya

Samaranayakaramaya

Sri Thapodaramaya

Sri Kshestrarama Purana Viharaya

Gangathilaka Viharaya

Purana Sri Bodhirukkaramaya

Galgane Purana Viharaya

Sri Sumanagiri Viharaya

Sri Sugathabimbaramaya

Vilegoda Purana Viharaya

Bodhimaluwa Viharaya

Thriboomikaramaya

Buddhist Center

Nakandarama Purana Viharaya

Sri Sugatha Dharmayathanaya

Ilangamgoda Purana Rajamaha Viharaya

Dharmaramaya

Sri Anagarika Dharmapala Viharaya

Ambegoda Pabbatharamaya

Siri Dhammarakkitharama Atamuni Mangala Maha Viharaya

Sri Jinendraramaya

Sri Gunarathanaramaya

Bodhirukkaramaya Aramaya

Sri Wiwekaramaya

Sri Subhaddrarama purana viharaya

Sri Munasingharamaya

Ogaspe Gangarama Purana Viharaya

Sri Wijayaramaya

Sri Sakkyasinharamaya

Mapalana Purana Viharaya

Soma Viharaya

Sri Praghashekararamaya

Purana Gallen Araliyamal Senasuna

Abinawaramaya

Sri Wijayawardhanarama Purana Viharaya

Sri Bodhirukkaramaya

Pabbatharamaya

Millagiri Vihara Dharmayathanaya

Sumitraramaya

Kandaramaya

Aanandagiri Viharaya

Sri Yashodara Devi Aaramaya

Subadhdraramaya

Sri Dharmaramaya

Sri Nigrodharamaya

Siri Sumanaramaya

Sri Shylabimbaramaya

Polwaththa Gangarama Maha Viharaya

Abayasirinarayanaramaya

Purana Raja Maha Viharaya

Amunudahaya Purana Raja Maha Viharaya

Nadeetheerarama Purana Raja Maha Viharaya

Sri Naga Maha Viharaya

Sri Rathanaramaya

Sri Nalakaramaya

Dewagiriu Purana Viharaya

Sri Rathnathilakaramaya

Sri Yshodaradevi Aramaya

Siri Keththaramaya

Sri Bodhirukkaramaya

Sri Samudratheera Purana Maha Viharaya

Sri Sudarshana pirivena

Sri Chethiyarama Purana Viharaya

Godapitiya Jethawana rajamaha viharaya

Sri Indrarama Viharaya

Rathanagiri Maha Viharaya

Sri Nagarukkarama Viharaya

Siri Sumanaramaya

Choolabodhi Viharaya

Sri Sudharmakara Piriwena

Buddhist Center

Siridhamma Buddhist Center

Sri Nikethanaramaya

Wimalaweera Wana Wasa Aranya Senasanaya

Sri Sunandarama Viharaya

Sri Suwaddanaramaya

Nilgalthala Purana Viharaya

Sri Mihidu Viharaya

wataraka Purana Raja maha Viharaya

Sri Jayasekararamaya

Sri Deeparamaya

Sri Nugarukkaramaya

Ananda piriwena,

Thotagoda Panchatooparamaya

Sri Kusumarukkaramaya

Sri Dharmaramaya

Sri Bodirukkaramaya

Sri Wijayadharma Piriwena

Siddantharamaya

Sumanarathana Buddhist Center

Sri Sidhdhartharama Viharaya

Jananandanarama Viharaya

Sri Deeparama Purana Viharaya

Sri Nigrodharama Maha Viharaya

Sri Nelumvila Maha Viharaya

Sri Thapodaramaya

Sri Nagarukkarama Purana Viharaya

Siri Sumanarama Purana Viharaya

Dhammayukthikaramaya

Sri Sunandarama Purana Viharaya

Siri Rathana Thapowana Vihara Senasuna

Sri Wimalaramaya

Sri Aswaththaramaya

Sri Gunarathana Viharasthanaya

Ashwaththarama Viharaya

Sri Jayathilakaramaya

Sri Puggnyaramaya.

Shanthi Dhamma Nikethanaya

Kiralakanda Meheni Arana

Sri Wiwekaramaya

Marabha Ganegoda raja maha viharaya

Sri Sudharshanaramaya

Sri Ashokaramaya

Sri Sudharshanaramaya

Sri Bodhirajaramaya

Barathamulla purana viharaya

Sri Ramasalapathana maha viharaya

Sri Purwaramaya

Sri Sunandaramaya

Sri Dumindaramaya

Buddhist Center

Sumana buddhist center

Migaramatharamaya

Gangaramaya

Sri Dharmayathanaya

Dharmaloka Viharaya

Parama Wishuddharamaya

Sri Dharmavijayaramaya

Danagirigala Arannaya senasanaya

Sri Sunandaramaya

Sri Subhaddraramaya

Sri Wiwekaramaya

Sri Pushparama Maha Viharaya

Sri Mangalaramaya

Sri Sudarshanaramaya

Sri Abhinawaramaya

Sri Ranasingharamaya

Nakutika Arannaya Senasanaya

Sumanasinharamaya

Sri Isipathanaramaya

Sri Sugatharamaya

Thribodhilankaramaya

Siththaamgallen raja maha viharaya

Sri Mahindaramaya

Subodaramaya

Sri Sudharmananda viharaya

Sri Wijayaramaya

Galtemgoda purana viharaya

Koholana Purana Rajamaha Viharaya

Sri Punyawardhanaramaya

Sri Saddharmagoshakaramaya

Sri Sudharmawardanaramaya

Sri Bodhirukkaramaya

Sri Sudharmaramaya

Abhinawaramaya viharaya

Sri Sudarshanaramaya

Sri Bodhirukkaramaya

Siri Wijaya Pemarathanaramaya

Sri Parama Wishuddharama Purana Viharaya

Asokaramaya

Dharmarakshitha Arannaya Senasanaya

Sri Aswaththaramaya

Sri Ashoka Jayasinharamaya

Sri Seluththararama Purana Viharaya

Chethiyakandararamaya

Sri Jayamangalaramaya

Sri Wijesekararamaya

Sri Jinarathana Medhankararamaya

Sri Pantharamaya

Viharagala Arannaya Senasanaya

Sri Mahendraramaya

Sri Rathanaramaya

Sambodhi Arannaya

Sri Rathana viharaya

Purana Rajamaha Viharaya

Nigrodharama Maha Vihaaya

Sri Aanandharamaya

Maha Chetiya Piriwena

Siri Sadaham Viharaya

Sri Chethiyagiri Gallen Viharaya

Sri Kshesthrarama Purana Viharaya

Sri Silarathanaramaya

Sri Sudharmaramaya

Sri Parama Wishuddharamaya

Sri Sudarshanaramaya

Seluththararamaya

Sri Sumithraramaya

Sri Sanhgaraja Maha Viharaya

Ganegoda Purana Viharaya

Gombaddala Shylaramaya

Sri Pragnanandaramaya

Gal Etumba Purana Viharaya

Sri Aththadassaramaya

Sri Wajirawansharamaya

Sri Nigrodraramaya

Sri Suwisuddharamaya

Kalugala Purana Viharaya

Sri Subhadraramaya

Meemanagalkanda Rajamaha Viharaya

Sri Bodiyanganaramaya

Sri Suwisuddharamaya

Sri Thunbodhi Viharaya

Sri Sudarshanaramaya

Purana Rajamaha Viharaya

Sri Pushparamaya

Sri Bodhimalu Viharaya

Sri Swarna Shylaramaya

Sri Dakshina Wijayaramaya

Gammeddegama Sri Bodirukkaramaya

Sri Bodhirukkaramaya

Buddhist Centre

Sri Aariyakulathilakaramaya

Sri Nagapushparamaya

Siri Pawarindarama Maha Viharaya

Sri Aariya Saddaramaya

Sri Amarasinharamaya

Maha Kappinna Sima Malaka Viharaya

Bodu Shakthi Viharaya

Sri Tharunodayaramaya

Amarasingharamaya

Thripitaka Dharmayathanaya

Thalathuduwa Aarnya Senasanaya

Keththaramaya

Mandalarama Maha Viharaya

Siri Sumanaramaya

Niggrodharamaya

Sri Wijaya Munindaramaya

Bodaragane Purana Viharaya

Dewagiri Viharaya

Isadeen Buddhist Centre

Kele Wiweka Senasuna

Abinawaramaya

Sri Wijayaramaya

Dhammikaramaya

Sri Sudharshanarama Purana Viharaya

Sri Wiweka Senasanaya

Thuduwe Gangaramaya

Sri Santhassanarama purana viharaya

Sri Pantharamaya

Sri Sangharaja Gunodayaramaya

Sri Purwaramaya

Paghghathissaramaya

Sri Priyadharsharamaya

Subadhdraramaya

Nawa Muni Saa Purana Viharaya

Ranwella purana Viharaya

Sri Jayabodhi Viharaya

Siri Nikethanaramaya

Purana Subhadhdraramaya

Sri Sugathabimbaramaya

Gunarathana Mudalinda maha viharaya

Sri Sudarshi piriven viharaya

Sri Wijayaramaya

Weerasingha Sanghawasaya

Sri Pantharamaya

Sri Sudarmaramaya

Siri Mangala piriwen purana viharaya

Walukarama maha viharaya

Siri Sunandaramaya

Girikandarama purana Viharaya

Elakanda Arannaya Senasanaya

Sri Wijaya Sundararamaya

Sri Bodhirukkarama purana viharaya

Sri Nigrodaramaya

Jinajothikaramaya

Sri Sudharmarama purana viharaya

Mahindaramaya Uyanwaththa

Buddha Sravika Dasasil Aramaya

Sri Anandaramaya

Siri Nikethanaramaya

Sri Bodhirajaramaya

Weliketiya Sri Punnayawardanaramaya

Ganegoda Chethiyada purana viharaya

Puwakwaththa Kshethraramaya

Sri Bodhiraja Viharaya

Sri Sumadharamaya

Alagoda purana viharaya

Gurullawala purana viharaya

Aswelkada Raja maha Viharaya

Sri Vishuddharamaya

Sidhdhartharamaya

Niggrodharamaya

Sri Sudharmarramaya

Sri Paramaniwesaramaya

Wijaya Sundararamaya

Welihena Buddhist Centre

Sri Mahindarama Maha Pirivena

Siri Pashchimarama Viharaya

Sri Nidangalaramaya

Sri Amara Rakshitha Viharaya

Purana Chethiyasanna Viharaya

Diviyagala Arannaya Senasanaya

Suvisuddharamaya

Amaramuni Viharaya

Kshethrarama Purana Viharaya

Sri Sumanaramaya

Vidya Samadhi Vijesekara Centre

Siluminl Viharaya

Lankathilaka Viharaya

Rajamaha viharaya, Kananke

Sri Sanghaaramaya

Sri Nagaramaya

Sri Bodhirukkarama Viharaya

Ghanawimala Vidyalanubadda Buddhist Centre

Saddharmadana Samithyaramaya

Ambarukkarama Moola Maha Viharaya

Sri Sudharshanarama Purana Viharaya

Sri Wijayaramaya

Sri Sumithraramaya

Sri Niggrodaramaya

Siri Nikethanarama Purana Viharaya

Mangalagiri Viharaya

Sri Abhinawaramaya

Sri Sumudu Aashramaya

Sri Sumanaramaya

Kadamba Rukkaramaya

Sri Sadhdarmaramaya

Siri Pawara Bodhirajaramaya

Sri Bodhirajaramaya

Maluwegoda Aarnya

Sri Dhammawasa Buddhist Centre

Sri Bodhirukkaramaya

Purana Chathiyasanna Viharaya

Sri Aanandharamaya

Sri Poorwarama Viharaya

Sri Abhinawaramaya

Sri Pulinathalaramaya

Sri Pushparama Purana Maha Viharaya

Siri Wijaya Bodhirajaramaya

Sri Sudharmarama Purana Viharaya

Poorwaramaya

Bosewana Viharaya

Sri Samudhdrarama Purana Viharaya

Kedarakaramaya

Sri Wimalagnana Viharasthanaya

Sri Mahindaramaya

Sri Dharmodaya Purana Viharaya

Sri Sumanagiri Wiweka Senasuna

Purana Salgamu Raja Maha Viharaya

Sri Wijaya Sundararamaya

Sri Rajagiri len viharaya

Damsara Senasuna

Sri Asokaramaya

Sri Jayasinharama purana maha viharaya

Sri Sumanarama Buddhist Centre

Siri Wijayarama Maha Vihaaya

Sri Vijayaramaya

Sri Bodhimalu Viharaya

Sri Vijayaramaya

Sri Gunananda Dharmadutha center

Sri Maliyadewa Dharmayathana Viharaya

Sri Pada Maha Viharaya

Sithadola Arannaya Senasanaya

Sri Wijesinharamaya

Sri Sobhanaramaya

Wijaya Sri Wadhanaramaya

Sri Sudharshanarama Purana Viharaya

Sri Rajagiri viharaya

Karauwa Nandana maha viharaya

Sri Sudharshanaramaya

Sri Bodhirukkaramaya

Sri Purwarama viharaya

Sri Abayathissaramaya

Si Dhakshinaramaya

Sri Nadun Viharaya

Sri Dewapriyarama purana viharaya

Arannaya Yogassramaya

Sri Bodhiniggrodharamaya

Dharmagiri Arannaya Senasanaya

Arannaya Senasanaya

Thapaslen Viharaya

Sri Subadrarama Purana Viharaya

Dahamlena Arannaya Senasanaya

Sri Sudharshanaramaya

Sadaham Sewana Asapuwa

Sri Sudarshanaramaya

Sri Sumanarama purana viharaya

Sri Devagiri viharaya

Sri Sucharithodayaramaya

Sri Punnayawardhanaramaya

Sujanakantharamaya

Samadhi Wiweka Senasuna

Sri Wijitharamaya

Sri Ashokaramaya

Sri Dharmarama Wiwekashramaya

Siri Visuddaramaya

Ksheththraramaya purana viharaya

Sri Sambuddajayanthi viharaya

Sri Punnothayaramaya

Sri Sudharshanaramaya

Sri Bodhirajaramaya

Sri Anandarama viharaya

Sri Bodhiajaramaya

Diwankaralena Aaranya Senasanaya

Sri Sudarmaramaya

Shakyasinharamaya - Vidyathilaka pirivena

Sri Shailathararama purana viharaya

Sri Athulatharshanaramaya

Dharmagiri Aaranya Senasanaya

Si Abhaya Sobhitharamaya Dharmayathanaya

Sri Lankaramaya

Sri Sudharma Wijewardhanarama Seela Matha Aashramaya

Pituwala Purana Viharaya

Sri Vishuddaramaya

Sadaham Sarana Meheni Asapuwa

Sri Bodhirajaramaya

Parama Vishuddara Maha Viharaya

Sri Choolagiri Viharaya

Sri Pushparamaya

Sudharmaramaya

Sri Subhaddrarama viharaya

Sri Isipathanaramaya

Sri Suvisuddaramaya

Sri Sadaham Medura

Seela Nandani Aaramaya

Sri Jinendraramaya

Sri Bodirukkaramaya

Giri Samanthaamaya

Sri Salabodhiraja Wiweka Senasanaya

Sri Sumanarama Maha Viharaya

Sri Punnayaramaya

Sri Sunandaramaya

Sri Bodhirajaramaya

Sri Bodhirajaramaya

Sri Sudharmaramaya

Sri Wijayawardhanaramaya

Wanawasa Viharaya

Subodharamaya

Sri Pathirajaramaya

Sri Dharmavijayaramaya

Sinharaja Sinhalena Thapowanaya

Sri Dharmadayaramaya

Sri Thapodaramaya

Maha Viharaya

Sri Dewanandanaramaya

Rangiri Viharaya

Jayasumanarama maha viharaya

Sri Wiiwekaramaya

Sri Dharmaramaya

Abhaya Shekararamaya

Sri Poorwaramaya

Chaithyananda purana viharaya

Sri Widarshi yogassramaya

Sri Pushparama Purana Maha Viharaya

Sri Sumanaramaya

Sri Shanthagiri Agrabodhi Maha Viharaya

Sri Saranankara Viharaya

Muniwara Arannaya Wiweka Senasanaya

Keththarama Purana Viharaya

Sri Abhayasingharamaya

Sri Nigrodharamaya

Rattapala maha viharaya

Sri Dharmapala viharaya

Samaweera Mudalindaramaya

Sri Wijayaramaya

Sri Weerathungaramaya

Sri Mahendrarama Viharaya

Maluwewatta Purana Raja Maha Viharaya

Sri Sudharmaramaya

Deeparamaya

Sri Wijitharamaya

Sri Poorwaramaya

Sri Dharmaraja Viharaya

Migadaya Siri Rathanapala piriven viharaya

Daluggala Sri Mahintharamaya

Migara matha dasasil Aramaya

Sri Sumangala Viharaya

Raja maha viharaya

Jayawardhanarama purana viharaya

Sri Rahula buddhist center

Meemanagiri viharaya

Makavita Purana viharaya

Dharmassramaya

Bodhirajaramaya

Sri Mahindaramaya

Sri Sunandaramaya

Sri Gunarathana Wiwekaramaya

Wiwekaramaya

Gangathilaka Piriven viharaya

Sri Sugatharama Purana Viharaya

Sri Seelawansharamaya

Galpoththa Purana Viharaya

Sri Sudarshanaramaya

Sri Rathnagiri Viharaya

Sri Keththarama Viharaya

Sri Wijayaramaya

Yatagala Raja Maha Viharaya

Maithree Dharmayathanaya

Dolagawa Purana Viharaya

Kshatrarama Viharaya

Thilakashramaya

Sri Pushparamaya

Subadhdrarama Maha Viharaya

Dhakshinaramaya

Sri Ksestraramaya

Sri Niggrodharamaya

Nipon Siriniwasa buddhist center

Siri Wijayaramaya

Sri Nigoddraramaya

Wimalaweera Arannaya Senasanaya

Siriwardanaramaya

Diwelagoda purana maha viharaya

Siri Suthassi viharaya

Uggalwala Sri Wijayasundararamaya

Wijayarama Viharasthanaya

Sri Jayawardhanarama purana viharaya

Sri Shailamadyaramaya

Sri Sudharmarama Puana Viharaya

Sri Purwaramaya

Wijayananda Piriwen Maha Viharaya

Sri sudarshanaramaya

Sri Sudharmalaya

Sri Wijayawardhanaramaya

Vijayanantha buddhist trainning center

Sri Shailaramaya

Paramanantha Deepaduththaramaya

Sudharmarama Purana Viharaya

Sri Dakshinaramaya

Mandhalapura Mihidu Viharaya

Sri Nandanarama Purana Viharaya

Bosewana Asapuwa Viharaya

Sri Pantharama Viharaya

Jinendrarama purana viharaha

Weerapana nawa Buddhagaya Viharaya

Sri Subhashitharamaya

Sri Sunandaramaya

Sri Abhinawaramaya

Sri Bodhirajaramaya

Sri Shasanalankaramaya

Sri Suramyaramaya

Sri Thilakaramaya

Sri Dakshinaramaya

Sri Pannawasa Buddhist center

Sri Gunanantharamaya

Sri Ashwaththarama viharaya

Sri Gnanodayaramaya

Sri Sudharshanaramaya

Siri Anomarama viharaya

Uggalbeula Gangathilaka raja maha Viharaya

Paburana Sri Walukarama Purana viharaya

Jayamaha viharaya

Sri Wajiraramaya

Ksheththraramaya

Ganegoda Purana Viharaya

Sri Abhinawaramaya viharaya

Sri Sudarshanarama purana maha viharaya

Sri Sumanaramaya

Kiyaduwa Arannaya Senasanaya

Batuwita Aranya Senasanaya

Sri Wijayabimbaramaya

Udamuna purana viharaya

Rajarama Purana Maha Viharaya

Sri Sumedharamaya

Sri Keththarama Purana Viharaya

Sri Dharmapala Viharaya

Sri Abinawaramaya

Wiweka Senasanaya

Sri Sumanaramaya

Samadhi Wanasenasun Viharaya

Maligathenna Dhammamaithree Bikshuni Aramaya

Kadurupe Sri Sudharmarama Viharaya

Meth Bo Sevana samadhi asramaya

Sri Dharmawadhanarama Viharaya

Shailabimbarama Moola Maha Viharaya

Vilpita Raja Maha Viharaya

Batuwangala purana maha viharaya

Padumaramaya

Sri Pushpagiri Viharaya

Siri Sunandaramaya

Sri Samudragiri Punyayathanaya

Sri Poorwaramaya

Madampe Chethiyagiri Purana Raja Maha Viharaya

Sri Dharmaraja viharaya

Midellawala Purana Viharaya

Ksesthrarama Viharaya.

Kaluwagaha Mukalana Aranya Senasanaya

Kothduwa Purana raja maha Viharaya

Sri Subhadraramaya

Sri Shailakutarama purana Gallen viharaya

Sri Bodhirajarama Viharaya

Sri Devapriya maha Viharaya

Sri Deeparamaya

Kokawatta Sri Bodhirukkaramaya

Sumanaramaya

Sri Nigrodharamaya

Ganegoda Purana Viharaya

Sri Sunandarama Purana viharaya, Nimalayawaththa

Siri Sunandaramaya

Kanuketigoda Eithihasika Sri Poorwaramaya

Sri Bodhirukkaramaya

Bandalgoda Purana Viharaya

Sri Bodhirukkarama Viharaya

Kubure Poorwarama Raja Maha Viharaya

Kelumpatha Raja Maha Viharaya

Sudharmadara Viharaya

Magadha Viharaya

Sri Sarvodaya Viharaya

Sri Porwaramaya

Gangarama Purana Viharaya

Damreki Siriwadana Wehera

Sri Sudhamarama Viharaya

Galgane Purana Rajamaha Viharaya

Sri Dakshinaramaya

Subodharamaya

Siri Pawara Wijayarama Purana Maha Viharaya

Sudhammodayaramaya

Sri Siddharamaya

Sri Mandalaramaya

Sri Subadhdrarama Purana Viharaya

Uththaragiri Viharaya

Weheragalla Samudragiri Purana Viharaya

Sri Balasuriyaramaya

Sri Rohana Uposathagara maha viharaya

Sri Nagarukkaramaya

Pulinathalarama Purana Viharaya

Ariyakara Maha Viharaya

Rahularamaya

Maduwa Sudharmarama Viharaya

Swethabimbaramaya

Sri Ariyaramaya

Sri Munindaramaya

Hademulla Thoppigala Kanda Purana Viharaya

Buddhist Center

Sri WIkkramasinharamaya

Sri Jayawardanarama Purana Viharaya

Siri Nandarama Purana Viharaya

Siri Suthassananantha maha viharaya

Rathnothayaramaya

Deegawalukaramaya Raja Maha Viharaya

Sri Sangamiththaramaya

Sri Nagarama Purana Viharaya

Purana Dharma Pujaramaya

Sri Dharmakara Viharaya

Uththara Pabbatharamaya

Sri Wemala Viharaya

Sri shailathararamaya

Padumagambaramaya

Polgasdoowa Aaranya

Sunandaramya

Benvehera Gane Purana Rajamaha Viharaya

Dewapriyaramaya

Sri Yashodara devi Aramaya

Siri Sumanaramaya

Sri Dharmavijayaramaya

Sri Sutharshanaramaya

Sri Keththarama Purana Viharaya

Sri Subhadrarama purana viharaya

Subhadrarama purana viharaya

Sri Sumanaramaya

Sri Gangarama Purana Viharaya

Bomure Purana Viharaya

Subodhi Somasara Viharaya

Sri Dewasinharamaya

Bentota Galapatha Eithihasika Raja maha Viharaya

Muninandanaramaya

Sri Rewatharama Purana Viharaya

Jayantharamaya

Sri Sudharshanaramaya

Sri Sunandarama Purana MahaViharaya

Sepalikaramaya

Daluggala Sri Saranagiri Aranya Senanayaka

Sri Shailabimbaramaya,Idurupathvila

Medagoda Dharma Sri Wijayaramaya

Jayawardanaramaya Purana Viharaya

Mullawatta Sri Jayathilakaramaya

Sri Bodirukkaramaya

Sri Sudharmaramaya

Sri Dharmaraja Viharaya

Sri Jayasumanarama Purana Viharaya

Sri Punnaramaya

Ruwan Kantha Purana Raja maha Viharaya

Bodhirukkaramaya

Sri Rohana Sathipattana bawana Center

Bodhirajaramaya

Sri Bodhirukkaramaya

Sri Sadhujanaramaya

Sri Abhinawaramaya

Sri Dharmaloka Viharaya

Sri Abeysinharamaya,Warukandeniya

Gangarama Viharaya

Sri Ketththaramaya

Sri Chethiyagiri dharmaasramaya

Siri Piyathissaramaya

Sri Sudharmaramaya

Meththa Buddhist Center

Sri Saranath Viharaya

Weheragoda raja maha Viharaya

Karaputugala Jayasinharamaya

Sri Priyadarshanaramaya

Samadeepa viharaya

Sri Sudharmaramaya

Sri Mahinda Buddhist center

Sri Dharmavijaya maha Karuna Budhist center

Sri Wiwekashramaya ,Bonavistava

Kuligoda Purana Rankoth maha viharaya

Sri Gunawardhanaramaya

Katukurunda Purana Maha Viharaya

Dakshinagiri Thooparamaya

Sri Wardhanaramaya

Panchathuparamaya

Sri Niggrodharamaya

Sri Thewapathiraja Purana Viharaya

Wishakaramaya, Ahangama

Maha mandalaramaya

Samarasingha Manthintharamaya

Sri Pushparama purana viharaya

Sri Thilakaramaya

Visuthdharamaya

Siri Abhayarathanaramaya

Kalwana Mukalana Aranya senasanaya

Gangarama purana maha viharaya

Madallagala Arannaya Senasanaya

Sri Sugatharamaya

Sambuddhaloka Bhawana Madhyasthanaya

Widarshi Yogasramaya

Sumiththraramaya

Sri Wiwekaramaya

Sri Shanthi Nikethanaramaya